Què ens diferencia?

Us proposem col·laborar fent camí junts, tot seguint el Model de Maduresa que hem desenvolupat i que mena tots els nostres processos de millora, tot adaptant-nos a les neces-sitats específiques de cada col·laboració.

Què més ens diferencia?

La recerca de millores immediates i de petit cost (quick win), alhora que també les accions de més recorregut.

Analitzant els sistemes en les seves diferents parts i actuant només sobre els que tenen fallades, minimitzant els costos de intervenció. Intervencions adaptades a les exigències de mínima despesa econòmica per un màxim rendiment.

Com ho fem?

model maduresaPrimer de tot preguntem-nos ¿a on som i a on volem ser? segons el nostre Model de Maduresa, per decidir el tipus de relació a establir

Segona passa, analitzem els sistemes a on tenim problemes reiterats, per poder actuar amb solucions específiques i senzilles (quick wins)

Després caldrà que consensuem un pla de treball segons els processos habituals de consultoria; pressupost, auditoria de processos, diagnosi inicial (punts de millora), pla d’acció, recomanacions, implantació, seguiment i avaluació. Totes aquestes passes porten associats els seus plans de comunicació i gestió del canvi.