Què és rEVOLUTIU?

Una empresa amb un gran bagatge en el sector de les instal·lacions, més de 25 anys d’experiència en execució, gestió i manteniment de instal·lacions de tot tipus, segons grandària, potències, volums i usos; plantes industrials, mines, polígons, urbanitzacions, sector terciari en general (oci, sanitari, oficines), túnels i carreteres, infraestructures elèctriques, hidràuliques, de telecomunicacions, ferroviàries, portuàries, aeroportuàries i d’altres.

El principal actiu són els consultors, i alhora disposem d’enginyers capacitats en totes les especialitats (climatització, mecànica, comunicacions, alta i baixa tensió, etc.)